درباره

دره الوران درسی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.