درباره

چشمه آق بلاغ یک چشمه واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.