درباره

روستای احمدآبادخانلق یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.