درباره

ظروف پلاستیکی امیر حسین یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.