درباره

موسسه اعتباری ثامن (شعبه میدان آزادی) یک بانک واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.