درباره

خیاطی ستاره شب یک خیاطی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان گلستان چهارم است.