درباره

نانوایی یک نانوایی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.