درباره

ساندویچی و آبمیوه وروجک یک ساندویچی و آبمیوه واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.