درباره

کاشی و سرامیک غفاری سلمان پور یک کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.