درباره

مسجد مهدی یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.