درباره

کفش سرای روناک یک کفش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.