درباره

تعمیرگاه مکانیکی یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.