درباره

لوله، شیر آلات و اتصالات افشین فرخی یک شیرآلات و لوله و اتصالات واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.