درباره

ساندویچ گل پارک یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی است.