درباره

اتو گالری سمند یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.