درباره

کاشی و سرامیک بابایی یک کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان شهید نیکنامی است.