درباره

مجموعه رستوران و تالار طبقاتی وصال یک رستوران و تالار پذیرایی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.