درباره

کارخانه گچ قافلانکوه یک کارخانه واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.