درباره

روستای بالیسین یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.