درباره

دره باغ دره سی یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.