درباره

دره آت قیچی سیندیران دره سی یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.