درباره

فروشگاه مرکزی پلاستیک جمالی یک پلاستیک فروشی و سیسمونی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.