درباره

کارواش سینا یک کارواش واقع در شهر میانه، خیابان شهید بهشتی است.