درباره

گیم نت ۰۰۸ یک گیم نت واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.