درباره

ماهی پزی سنتی یک ماهی پزی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی است.