درباره

کارواش یوهایو یک کارواش واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.