درباره

فروشگاه فرش غزال یک فرش فروشی و فروشگاه کالای خواب واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.