درباره

اداره گاز شهرستان میانه یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.