درباره

مسیل باجغازسلابی یک مسیل واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.