درباره

ماهی پزی سنتی قزل اوزن یک ماهی پزی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.

Error
Whoops, looks like something went wrong.