درباره

آبمیوه و ساندویچ الماس یک آبمیوه و ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان ارشاد است.