درباره

روستای افشار یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.