درباره

چایخوری یک سفره خانه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.