درباره

چشمه گلین داشی یک چشمه واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.