درباره

چشمه قره بلاغ یک چشمه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان اوچ تپه غربی است.