درباره

کوه قالا یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.