درباره

روستای سنقرآباد یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.