درباره

کوه داغ اوستی یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.