درباره

دره جین درسی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.