درباره

کوه پیر یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.