درباره

هایپر مارکت دولتی یک هایپر مارکت، لبنیات فروشی و سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان ارشاد است.