درباره

کوه قوزوغروقو یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.