درباره

سوپر مارکت خلیج یک سوپر مارکت و ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.