درباره

سالن آرایشی و زیبایی گل رو یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.