درباره

کوه کلی مزداغی یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.