درباره

مسجد شهیدآقالار یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.