درباره

دره جیلفادرسی یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.