درباره

دره بلولوچای یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.