درباره

مسجد امام حسین یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.