درباره

دره آقدوز یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.